Formularz reklamacyjny

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego przez:
Joanna Korbal, Dragons JOANNA KORBAL, osiedle Pod Lipami 10/134, 61-635 Poznań, NIP: 9721309353, kontakt@dogedu.eu.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@dogedu.eu.

W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres 30 dni.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego. 

Formularz reklamacyjny.pdf

Polityka Prywatności | Regulamin | Copyright © 2020 DogEdu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Joanna Korbal, Dragons JOANNA KORBAL, os. Pod Lipami 10/134,     61-635 Poznań, NIP: 9721309353, kontakt@dogedu.eu.